דפים

יום רביעי, 29 בדצמבר 2010

הזמנה להרצאתו של מר יוסי בכר, יו"ר הדירקטוריון של בנק דיסקונט


ביום ג', 04.01.2011, בין השעות 14:15-15:45 תתקיים באודיטוריום בבית הספר לניהול וכלכלה הרצאה של מר יוסי בכר, יו"ר הדירקטוריון של בנק דיסקונט. ההרצאה מאורגנת ע"י ד"ר שלומית זוטא, ראש ההתמחות בשוק ההון, ותעסוק בנושא "תמונת מצב של המשק הישראלי: ניהול מדיניות מאקרו כלכלית ותוצאותיה".

אנא אשרו הגעתכם במזכירות בטלפון 03-6802727 או במייל לויקטוריה אהרונוב aharonov@mta.ac.il.