דפים

יום שלישי, 31 באוגוסט 2010

תכנית לתואר בוגר(B.A.) בכלכלה וניהול בצירוף התמחות אחריות תאגידית

ראש ההתמחות – דר' דנה לנדאו

מטרת ההתמחות 
מטרת החטיבה לבחון האם וכיצד ארגונים עסקיים מכבדים את האינטרסים הרחבים של החברה בה הם פועלים על-ידי לקיחת אחריות והבנת ההשפעה שיש לפעילויותיהם העסקיות על מחזיקי עניין ובעלי עניין מרכזיים הסובבים אותם כגון: לקוחות, עובדים, ספקים, בעלי מניות, קהילות והסביבה, בכל פן או היבט של תפקודם העסקי. למטרה זו, ייבחנו אתגרים והזדמנויות עכשוויות עמן מתמודדים ארגונים בתחומים הקשורים לאחריות תאגידית בניהול.

למי מיועדת ההתמחות ומה היא כוללת
ההתמחות פונה לאלו מכם המעוניינים להתמחות בתחומי ניהול אשר משלבים עיסוק בסוגיות רלוונטיות לחברה ולקהילה. בהתאמה, תוכנית הלימודים כוללת קורסים בנושאים של איכות הסביבה, אסטרטגיה, תקשורת ארגונית, כלכלה, אקולוגיה ומעורבות ופיתוח הקהילה.

פרויקט הגמר 
בשלב הלימוד המתקדם תקנה החטיבה, באמצעות לימודי הבחירה והפרויקט המסכם, התנסות ומעורבות בתחום דרך עבודה צוותית בארגונים. החשיפה תהיה לאחריות תאגידית בתחומים שונים הן במגזר העסקי, והן במגזר החברתי- בארגונים התנדבותיים ו/או כאלו שאינם פועלים למטרות רווח.

מרצי התוכנית ותנאי הקבלה 
המרצים בתכנית הלימודים בחטיבה הנם מרצי המכללה, יועצים בתחום האחריות התאגידית ואנשי שטח העוסקים בתחומי הליבה של האחריות התאגידית במסגרת ארגונית-עסקית. התכנית מתבצעת בשיתוף פעולה עם התעשייה.

קבלה לחטיבה תתאפשר לקבוצה ייחודית של סטודנטים על סמך הישגים בלימודים, קו"ח ופעילות קודמת או עכשווית במסגרות התנדבותיות- קהילתיות.