דפים

יום רביעי, 21 בדצמבר 2011

דבר הדקן

תכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול וכלכלה מתמקדת בשתי מטרות: בניית בסיס מושגי שיאפשר צמיחה והתפתחות לאורך שנים רבות בעתיד, והכשרה מקצועית שתאפשר לבוגרות ולבוגרים השתלבות מוצלחת בשוק העבודה עם סיום לימודי התואר הראשון. לימודי התואר הראשון הם הפעם הראשונה בהם התלמידים כאנשים בוגרים מחליטים במה הם רוצים להתמקד בלימודיהם ובאיזה מוסד להשכלה גבוהה הם רוצים ללמוד. אנחנו, סגל המורים והעובדים בבית הספר לניהול וכלכלה רוצים שחווית הלימוד בתואר הראשון תהיה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לייצר ושהיא תישאר כזו גם בשנים הבאות בהן הבוגרות והבוגרים יתקדמו בעבודתם ובחייהם. הבסיס המושגי בא לידי ביטוי בעיקר בלימודי הכלכלה, ההתמחויות השונות כמו גם החטיבה ביזמות מאפשרים לתלמידים להתמקד בתחומים ספציפיים בניהול.
אנחנו מאמינים שדרישות גבוהות בלימודים מביאות לתוצאות טובות לא רק בלימודים עצמם ובהתפתחות האישית של התלמידים אלא גם בהמשך בתפקידים השונים אותם ימלאו בוגרי התוכנית בעבודה בה  הם יעסקו. אנחנו רואים בתלמידים שותפים בתהליך הלימודים ואנחנו מחויבים להם כפי שהם מחויבים לתכנית הלימודים ולדרישות האקדמיות.
הלימודים אינם מתקיימים בחלל ריק אלא במציאות הניהולית והכלכלית בישראל. זה בא לידי ביטוי בשילוב של מרצים אורחים הבאים מעולם הניהול, הכלכלה, והעסקים ובקשר שוטף עם עולם הניהול והעסקים דרך פעילויות של בית הספר מחוץ לתוכנית הלימודים. בלימודים אנו מדגישים את הצד היישומי. הסגל האקדמי של בית הספר הוא דוגמא לשילוב בין האקדמיה לניהול ושני הצדדים באים לידי ביטוי ביום יום של הפעילות בבית הספר.

אנחנו מצפים כל שנה למצטרפים החדשים לקהילת בית הספר ובוגריו,
בברכה,
פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
דקן בית הספר