דפים

יום ראשון, 3 באוקטובר 2010

האקדמית פתחה שני קורסים חדשים בנושא רב תרבותיות וגלובליזציה. הקורסים פתוחים לכלל הסטודנטים מכל בתי הספר...

 "מבוא שיטתי לגלובליזציה"
הקורס הינו רב תחומי ויערוך לסטודנטים הכרות עם נושאים נבחרים בגלובליזציה ורב תרבותיות מפרספקטיבות דיסצפלינריות שונות. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: "מי נגד מי? – סוגיות בגלובליזציה ורב-תרבותיות", "ניהול חוצה גבולות – גלובליזציה, תרבות, ועסקים", "גלובליזציה של טכנולוגיות עילית", "גלובליזציה ומדיניות ציבורית" ו"גיבוש זהות דיגיטאלית בעידן הגלובלי". את הקורס יילמדו: ד"ר דיויד גרייבס, ד"ר אורלי יחזקאל, ד"ר אסף מידני, ד"ר ישע סיון וד"ר אלכס קומן.