דפים

יום רביעי, 29 בספטמבר 2010

בוקר יום ב'- הסמינר פעם שבעי רצון, תמיד שבעי רצון?פגישתו הראשונה, (והחגיגית) לשנת תשע"א ,של הסמינר תיערך ביום ב'  ה-25 באוקטובר  2010 בשעה 10:00  (כיבוד מובטח), בבניינו החדש  של ביה"ס לניהול וכלכלה בקמפוס של המכללה האקדמית ביפו ותוקדש להרצאתו של ד"ר רפי שניר בנושא: פעם שבעי רצון, תמיד שבעי רצון?

ממצאי מחקר אורך של 12 שנים לגבי שביעות רצון בחיים בקרב אותם הנבדקים.
           
המחקר עסק בשביעות הרצון בחיים של אותם הנבדקים , עובדים ישראלים ממגוון תחומים (N=392ׂ) , בתחילת ובסיום של תקופה של שתיים עשרה שנים. זאת, ע"פ בחינה של שתי גישות מנוגדות, הגישה הדיספוזיציונית והגישה המצבית. ממצאי המחקר מלמדים כי בסה"כ רמת שביעות בחיים היא גבוהה, ויציבה מעבר לזמן ומעבר למצבים.  בפגישה יידונו משמעויות הממצאים והסברים אפשריים שלהם.

רכזי הסמינר
ד"ר מירון גרוס
ד"ר ציפי שפרלינג