דפים

יום שלישי, 26 באוקטובר 2010

סמינר מחלקתי שהתקיים ביום ב', 25.10.2010 ,מרצה: ד"ר רפי שניר

פעם שבעי רצון, תמיד שבעי רצון? ממצאי מחקר אורך של 12 שנים לגבי שביעות רצון בחיים בקרב אותם הנבדקים.
בתמונה מימין: פרופ פיליפ עין-דור, ד"ר אורלי יחזקאל, ד"ר מירון גרוס, ד"ר רפי שניר (מרצה).המחקר עסק בשביעות הרצון בחיים של אותם הנבדקים, עובדים ישראלים ממגוון תחומים, בתחילת ובסיום של תקופה של שתיים עשרה שנים. זאת, ע"פ בחינה של שתי גישות מנוגדות, הגישה הדיספוזיציונית והגישה המצבית. ממצאי המחקר מלמדים כי בסה"כ רמת שביעות בחיים היא גבוהה, ויציבה מעבר לזמן ומעבר למצבים. בסמינר דנו במשמעויות הממצאים והסברים אפשריים שלהם.