דפים

יום שני, 1 בנובמבר 2010

סמינר בכלכלת משפחה, בהנחיית: ד"ר אודליה הייזלר

לפניכם קטע מתוך עבודת הסמינר של דנה צדיק צלח, בוגרת החוג "כלכלה וניהול", בנושא השפעת ההשכלה על גיל האם.

בשנים האחרונות אנו עדים בישראל לתופעה של דחיית שלב הקמת המשפחה. הקמה מאוחרת יותר של משפחה באה לידי ביטוי הן בדחיית גיל הנישואין והן בדחיית גיל הילודה. ניתן לומר כי תופעה זו נפוצה יותר בקרב קבוצות מסוימות באוכלוסיה ופחות מובהקת בקרב קבוצות אחרות, אך היא קיימת במידה כזו או אחרת בקרב מרבית האוכלוסייה בישראל. בעבודתה בדקה דנה האם קיים קשר בין גיל האם בעת לידתה הראשונה לבין רמת השכלתה ? לצורך כך ערכה דנה סקר עצמאי בקרב 100 נשים, הסקר הופץ באינטרנט ונערך גם פנים אל פנים.

מתוצאות המחקר עולה כי קיים קשר מובהק וחיובי בין רמת ההשכלה לגיל האם בלידתה הראשונה: נשים משכילות יותר יהפכו לאמהות בגיל מבוגר יותר. עוד נמצא כי קיימים משתנים מתווכים התומכים בקיומו של קשר זה והם גיל בעת הנישואין, קיומן של בעיות פוריות ומידת הדתיות, כפי שהאישה מגדירה עצמה.כמו-כן התבקשו הנשים לציין מהם הגורמים המשפיעים על תזמון ומספר הלידות. תוצאות הסקר מוצגות בתרשים הבא: