דפים

יום חמישי, 22 בדצמבר 2011

מתחם היזמות על המפה

להלן הידיעה שהתפרסמה על המתחם בכלכליסט



לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר אייל בנימין במייל