דפים

יום ראשון, 12 בספטמבר 2010

הכנס הים תיכוני החמישי למערכות מידע - באקדמית תל אביב יפואורח הכבוד בכנס - השר מיכאל איתן
יו"ר הכנס - פרופ' פיליפ עין דור מהאקדמית תל אביב יפו.

הכנס יעסוק בקידום ופיתוח תחום מערכות המידע בתחומי החברה, הכלכלה והתרבות המיוחדים והרלוונטיים לאזור המזה"ת.