דפים

יום שני, 13 בספטמבר 2010

פעם שבעי רצון, תמיד שבעי רצון? - ד"ר רפי שניר


ביום ב' ה-25 באוקטובר 2010 בשעה 10:00 (כיבוד מובטח) תערך הרצאת הפתיחה של הסמינר המחלקתי:

ממצאי מחקר אורך של 12 שנים לגבי שביעות רצון בחיים בקרב אותם הנבדקים
המחקר עסק בשביעות הרצון בחיים של אותם הנבדקים , עובדים ישראלים ממגוון תחומים (N=392ׂ) , בתחילת ובסיום של תקופה של שתיים עשרה שנים. זאת, ע"פ בחינה של שתי גישות מנוגדות, הגישה הדיספוזיציונית והגישה המצבית. ממצאי המחקר מלמדים כי בסה"כ רמת שביעות בחיים היא גבוהה, ויציבה מעבר לזמן ומעבר למצבים. בפגישה יידונו משמעויות הממצאים והסברים אפשריים שלהם.