דפים

יום שישי, 10 בספטמבר 2010

ברכות - ד"ר חמי גוטליבובסקי

ברכות לד"ר חמי גוטליבובסקי על קבלת מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע.
המענק הוא לשנתיים, בנושא "המתאם בהחלטות פרישה של זוגות נשואים", והוא משותף עם יורם וויס מאוניברסיטת תל אביב.