דפים

יום שני, 31 בדצמבר 2012

"מנהלים באחריות"-אירוע שכולו אחריות תאגידית

בשבוע שעבר, אירחנו בביה"ס לניהול וכלכלה כינוס חלוצי מסוגו שעסק באחריות תאגידית כנושא למחקר, להוראה, לכתיבה, לתקשורת ולניהול.
המשתתפים בכנס ואורחיו היו מגוונים: מר בוז'י הרצוג ייצג את חשיבות התחום מהיבט הממשל ומר דב לאוטמן מצד התעשייה. עוד השתתפו בפנל שנערך בנושא, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי אחריות תאגידית, אנשי תקשורת וכמובן, האקדמיה. המשותף לכולם הוא בראיית תחום האחריות התאגידית בעל השפעה על ההתנהלות בארגון ובהמשך, גם על ביצועיו.
במסגרת הכינוס הושק ספרו החדש של עברי ורבין המוקדש כולו לאחריות תאגידית. עברי, המלמד בהתמחות שלנו, הדגיש את חשיבותה של האחריות התאגידית  לעולם הארגוני וחלק עם הנוכחים מנסיונו המקצועי העשיר.
הכנס עסק גם  באתגרי הוראת התחום. המסקנה המרכזית שעלתה מהדוברים בנושא הנה כי יש לשלב חומרים אקדמיים עם חומרים פרקטיים שיחשפו את קהל הסטודנטים או העובדים לניסיון אמיתי מהשטח. מרבית הדוברים סברו כי שילוב כזה יוסיף נופך פרקטי חשוב ללמידה ולהטמעה של התחום.
לסיום, משפט אחד בנימה מעט יותר אישית. אחרי ארבע שנים חלוציות בהן הושקע מאמץ רב בפיתוח התמחות קטנה אך מבוססת בתחום האחריות התאגידית, היה משמח ואפילו מרגש, לראות אולם גדוש משתתפים במגוון גילאים ותחומי עיסוק, החולק דעה והשקפה דומה בדבר חשיבות העיסוק באחריות תאגידית בניהול. אנו תקווה כי אירוע זה הוא הראשון בסדרת כנסים והרצאות בנושא שנארח בבית האקדמי שלנו.