דפים

יום רביעי, 1 ביוני 2011

הסמינר הבית ספרי של ביה"ס ניהול וכלכלה-פרופ' חיים הרמן

בוקר יום ב' הסמינר הבית ספרי של ביה"ס לניהול וכלכלה, בעריכתם של מירון גרוס וציפי שפרלינג, ארח ביום  23במאי 2011 את פרופ' חיים הרמן להרצאה בנושא :

Towards Finding an Optimal Mix between Push and Pull Strategies: Try Conjoint Analysis  

Abstract

In the field of  Promotion, there are 2 well known promotion mix
strategies: Push and Pull. The decision maker faces the problem of defining optimal budget allocation for Promotion, and how to divide this budget between push and pull strategies. In this paper, it will be shown how Conjoint Analysis can be used to solve this problem.