דפים

יום שבת, 7 באוגוסט 2010

תכנית לתואר בוגר (B.A.) בכלכלה וניהול בצירוף התמחות בניהול משאבי אנוש

ראש ההתמחות – ד"ר רפאל שניר

תחום ניהול משאבי אנוש עוסק במדיניות ובפרקטיקה הנוגעים לניהול המשאב האנושי בארגונים: גיוס, איוש, הדרכה , הנעה, תגמול, וכדומה.
בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה, ודרכי הפעולה של ארגונים.שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית).
בתנאי סביבה דינמיים אלה, בהם נדרשים ארגונים בימינו לפעול, גדלה החשיבות של המשאב האנושי כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו.

ההתמחות המוצעת בניהול משאבי אנוש מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בניהול וכלכלה או במדעי ההתנהגות, והלימודים בה יחלו בשנה ב'.
לימודי ההתמחות יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובמכוני פיתוח ארגוני וכן יכולים להיות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, ויעוץ ארגוני.